سلام

سلام

سلام

14 روز پیش / 25

به معنای سلامتی، امنیت و صلح است وبرای تحیت وبه معنای دعا برای سلامتی از آفتهای جسمی و دینی است؛ سلام کردن مسلمانان به یکدیگر به منزله عهدی بین آنان برای حفاظت از جان و مال و آبروی آنان است.قرآن کریم آن را تحیتی پربرکت و پاکیزه از جانب خداوند بر مؤمنان میداند: «فَسَلِّمُوا عَلیٰ أَنْفُسِکمْ تَحِیةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰارَکةً طَیبَةً» رادیو دارالفنون http://radio.darolfunun.com/