درگیری خونین خانواده عروس و داماد خرمشهری به خاطر جهیزیه و حمله با چاقو و قمه

درگیری خونین خانواده عروس و داماد خرمشهری به خاطر جهیزیه و حمله با چاقو و قمه

درگیری خونین خانواده عروس و داماد خرمشهری به خاطر جهیزیه و حمله با چاقو و قمه

24 روز پیش / 8

چند فرد با سلاح سرد به صاحب یک مغازه بنگاه معاملات ملکی در کوی بهروز خرمشهر حمله کردند.به گزارش رکنا ، در پی حمله چند اراذل و اوباش با سلاح سرد به صاحب یک مغازه بنگاه معاملات ملکی در کوی بهروز خرمشهر فیلمی از این حمله وحشیانه و هولناک اراذل و اوباش به مغازه به وسیله دوربین مداربسته ضبط شده است .