اطلاعیه جدید در خصوص فعالیت وبلاگ ها

اطلاعیه جدید در خصوص فعالیت وبلاگ ها

اطلاعیه جدید در خصوص فعالیت وبلاگ ها

15 روز پیش / 5

با توجه به مشکلات اخیر پیش آمده برای سرویس بلاگ دهی ، تغییراتی در خصوص فعالیت وبلاگ های نمایندگی های کنگره 60 صورت گرفته که نحوه فعالیت و مواردی که باید مورد توجه مسئولین وبلاگ شعب قرار گیرد ، در ویدئو مطرح شده است.