خنده های بنزما با وینیسیوس روی نیمکت!

خنده های بنزما با وینیسیوس روی نیمکت!

خنده های بنزما با وینیسیوس روی نیمکت!

14 روز پیش / 4

به نظر می‌رسد که رابطه‌ی کریم بنزما و وینیسیوس جونیور بسیار خوب است به طوری که آن‌ها روی نیمکت با هم بگو بخند داشتند.