شکستهای طلایی علی جمشیدی با حضور وحید خسروی مدیر عامل ایده پردازان

شکستهای طلایی علی جمشیدی با حضور وحید خسروی مدیر عامل ایده پردازان

شکستهای طلایی علی جمشیدی با حضور وحید خسروی مدیر عامل ایده پردازان

11 ماه پیش / 7

برنامه شکستهای طلایی علی جمشیدی اینبار با حضور کارآفرین جوان وحید خسروی مدیر عامل هلدینگ ایده پردازان