من من نمیدونم چی بگم (اسم قسمت های فصل ۴ میراکلس تایید نشده) Aydin.miraculous

من من نمیدونم چی بگم (اسم قسمت های فصل ۴ میراکلس تایید نشده) Aydin.miraculous

من من نمیدونم چی بگم (اسم قسمت های فصل ۴ میراکلس تایید نشده) Aydin.miraculous

7 روز پیش / 7

اون هایی که فهمیدیم ما هنوز به قسمت های مهم یا همون بمب های فصل ۴ نرسیدیم!!،!۵. ادغام کردن ۱۰. تنهایی ۱۲. آزادی ۱۴. توده ۱۵. جستجوی مر ۱۶.خورشید سازشی (یعنی خورشید گرفتگی) ۱۷.نقاشی ۱۸.هیولا ۱۹.صحبت ۲۰.کشف هویت ۲۱.ملکه حقیقت ۲۲. پرنسس عدالت ۲۳.تسلیت ۲۴.افسانه معجزه آسا ۲۵.قدرت ۲۶.مکث یا ابوالفضل ملکه حقیقت؟ پرنسس عدالت؟ افسانه معجزه آسا؟ قدرت؟ مکث؟ از همه مهمتر تسلیتتتتتتتتتتتتتتتتت چه کوفتی هستتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!! اونم دقیقا بعد ملکه حقیقت و پرنسس عدالت چرا چرا؟؟؟ بازم میگم هنوز تایید نشده ولی به نظر من واقعیه شما نظر بدید آیا این ها واقعی هستند؟۱. بله ۲. خیر