کلیپ استاد رائفی پور درباره قدرت نظامی ایران و اسرائیل

کلیپ استاد رائفی پور درباره قدرت نظامی ایران و اسرائیل

کلیپ استاد رائفی پور درباره قدرت نظامی ایران و اسرائیل

22 روز پیش / 5

یک کلیپ زیبا از استاد علی اکبر رائفی پور درباره قدرت نظامی ایران و اسرائیل و داستان موشک سیمانی و یهودی های اسرائیل برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید و ویدیو های مارا به اشتراک بگذارید. Follow our channel and share our videos for support