نصیحت حاج مهدی سلحشور به نوجوانان

نصیحت حاج مهدی سلحشور به نوجوانان

نصیحت حاج مهدی سلحشور به نوجوانان

16 روز پیش / 6

نصیحت حاج مهدی سلحشور به نوجوانان - نشست صمیمی حاج مهدی سلحشور در جمعه نوجوانان گروه جهادی هیأت فاطمیون قم - عید نوروز 1400 بندر امام خمینی ره