بهترین واکسیناسیون برای بیماری کرونا_دکتر ضیایی

بهترین واکسیناسیون برای بیماری کرونا_دکتر ضیایی

بهترین واکسیناسیون برای بیماری کرونا_دکتر ضیایی

8 روز پیش / 3

صحبت های دکتر ضیایی معاون وزیر بهداست اسبق درباره یکی از بهترین واکسیناسیون های کرونا که رو افراد زیادی جواب داده است