اقدام برای معیشت

اقدام برای معیشت

اقدام برای معیشت

1 ماه پیش / 10

گزیده‌ بیانات | مذاکره برای رفع تحریم را یکبار امتحان کردیم و به نتیجه‌ای نرسید (جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی)