استاپ موشن لگو: غرب وحشی وحشی

استاپ موشن لگو: غرب وحشی وحشی

استاپ موشن لگو: غرب وحشی وحشی

7 روز پیش / 4

سلام جوان،اینجا چ میکنی؟!(خخخ توفففف(صدای تف کردن))بوگو ببینوم، از جونت سیر شدی اومدی به غرب وحشی؟!خوب گوش کن،بیشتر از یک روز دوام نمیاری ،حالا قاتل های زنجیره ای هم به کنار، .........هومم،صدای خشاب هفت‌تیر میاد،،،انجا امن نیست ،دیگه خود دانی بزن به چاک رفیق، بنگ بنگ بنگ ......بانگ بونگ.........خب ......یکم زخمی شدم ولی اقلا بردم ،،،هنوز که اینجایی!؟خب حالا با غرب وحشی آشنا شو