اصفهان به زبان چینی ...!

اصفهان به زبان چینی ...!

اصفهان به زبان چینی ...!

16 روز پیش / 4

اداره گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی وورزشی شهرداری اصفهان به مناسبت سال نوی چینی 10 عدد کلیپ معرفی جاذبه های گردشگری اصفهان با زیرنویس و نریشن چینی تهیه کرده است. این مجموعه کلیپ اکنون در شبکه های اجتماعی کشور چین مانند وی چت ( wechat) و ویبو (Weibo) در حال انتشار است.