«جوکر» به ایران سفر کرد!

«جوکر» به ایران سفر کرد!

«جوکر» به ایران سفر کرد!

23 روز پیش / 6

ششمین برنامه ی رویای ایران (بازگشتِ جوکر) قسمت اول با حضور عباس کاظمی. محمد حسین بادامچی. امیر حسین جلالی. و تسهیلگریِ یاسر عرب. آبان. قسمت اول: جوکر کیست و چرا جوکریسم از جامعه ی ایران خارج نمی شود؟کاری از: یاسر عرب. سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی زاده