چرا می خواهید رقابت انتخاباتی حتما تند و توأم با دشمنی باشد؟ | علیرضا پناهیان

چرا می خواهید رقابت انتخاباتی حتما تند و توأم با دشمنی باشد؟ | علیرضا پناهیان

چرا می خواهید رقابت انتخاباتی حتما تند و توأم با دشمنی باشد؟ | علیرضا پناهیان

12 روز پیش / 4

سخنرانی علیرضا پناهیان درباره انتخابات 1400 =================================== ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. Instagram: https://www.instagram.com/Panahian_ir Telegram: https://telegram.me/Panahian_ir Books: https://bookroom.ir/publications/9098 Twitter: https://twitter.com/Panahian_ir website: https://Panahian.ir =================================== Subscribe http://www.youtube.com/c/PanahianFarsi =================================== See our pages in various languages: https://panahian.net/