توصیه های استادالهی در خصوص پیش گیری و درمان کرونا

توصیه های استادالهی در خصوص پیش گیری و درمان کرونا

توصیه های استادالهی در خصوص پیش گیری و درمان کرونا

16 روز پیش / 4

بسم الله الرحمن الرحیماستاد الهی در شب سیزدهم ماه مبارک رمضان چند توصیه برای مقابله و درمان کرونا فرمودنبرای در یافت نسخه های استاد میتوانید به کانل طب ایشان در ایتا مراجعه فرماییدostadelahi_teb@