وبینار صفر تا یک حقوق و دستمزد؛ جلسه اول

وبینار صفر تا یک حقوق و دستمزد؛ جلسه اول

وبینار صفر تا یک حقوق و دستمزد؛ جلسه اول

7 روز پیش / 1

به گزارش گلونی در این وبینار علی ط.ساکی مربی حسابداری در مورد حقوق و دستمزد صحبت کردند. جلسه اول این وبینار را می‌توانید مشاهده کنید.