با تحریم جزو 20 اقتصاد برتر دنیا شدیم

با تحریم جزو 20 اقتصاد برتر دنیا شدیم

با تحریم جزو 20 اقتصاد برتر دنیا شدیم

27 روز پیش / 5

دکتر وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است، با وجود تحمیل سنگین ترین تحریم های تاریخ، به گواه اعلام نهادهای بین المللی، اقتصاد ایران جزو 20 اقتصاد برتر جهان است.