انسان شناسی || جلسه چهارم || حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفدر الهی راد (زیدعزه)

انسان شناسی || جلسه چهارم || حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفدر الهی راد (زیدعزه)

انسان شناسی || جلسه چهارم || حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفدر الهی راد (زیدعزه)

22 روز پیش / 4

انسان شناسی || جلسه چهارم || حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفدر الهی راد (زیدعزه) ||عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ||کلیاتی از کتاب سوم مبانی اندیشه اسلامی دوره های طرح ولایت