اندر خیال تو...

اندر خیال تو...

اندر خیال تو...

15 روز پیش / 3

#یعقوب_تنها#دوتار#دوتارخراسان#موسیقی_مقامی#موسیقی_فولک#موسیقی_محلی#مدرس_دوتار#آهنگساز#تایباد#سازدوتار#خراسان_رضوی#مقام#مقامی#نوازنده#اندر_خیال_تو#موسیقی_سرحدی