وداع مردم آرژانتین با پیکر دیگو مارادونا

وداع مردم آرژانتین با پیکر دیگو مارادونا

وداع مردم آرژانتین با پیکر دیگو مارادونا

1 ماه پیش / 7

پیکر دیگو مارادونا وارد کاخ ریاست جمهوری آرژانتین شد و طبق گفته دولت به پاس زحمات و افتخارات او برای کشورش همان جا دفن خواهد شد .مردم آرژانتین امروز با پیکر او برای آخرین بار دیدار کردند :