«فرقه‌ی قاتلین: بازار وکیل» | نیم نگاهی به بازی Assassin's Creed Valhalla

«فرقه‌ی قاتلین: بازار وکیل» | نیم نگاهی به بازی Assassin's Creed Valhalla

«فرقه‌ی قاتلین: بازار وکیل» | نیم نگاهی به بازی Assassin's Creed Valhalla

22 روز پیش / 9

اساسینزها این بار به ایران و بازار وکیل شیراز آمده‌اند. اما سوالی که وجود دارد این است که آن‌ها به دنبال چه چیزی هستند؟گویا یکی از تمپلارها در دنیای مدرن اطلاعات جذابی در مورد Assassin's Creed Valhalla دارد و اساسینزها باید هرچه سریع‌تر او را پیدا کنند.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبازیگران:سپهر ترابینیلوفر جعفریعلی خلوتیگروه فیلم‌برداری:امیرحسین دهقانیمینا سهرابی‌زادهاحمدرضا علینژادتدوینگر:امیرحسین دهقانی