کدام تحریم ها برداشته شده است؟

کدام تحریم ها برداشته شده است؟

کدام تحریم ها برداشته شده است؟

4 سال پیش / 6

شبکۀ یک - 27 دی 94 - 21:00| اتحادیۀ اروپا و آمریکا، تحریم های خودشان را در بخش های مالی، بانکی و بیمه ای، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل و ... لغو می کنند. رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ذخایر ارزی به میزان 32 میلیارد و 600 میلیون تومان خبر داد.