دیرین دیرین - صف

دیرین دیرین - صف

دیرین دیرین - صف

1 ماه پیش / 12

فاصله گذاری اجتماعی با توجه به این آیتم، این روزا حوصله‌ی هرکیو ندارین یه سر بفرستینش صف نونوایی، یه نفس راحت بکشین از دستش! مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید ZamZam.ir