کشف نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله فرودگاه

کشف نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله فرودگاه

کشف نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله فرودگاه

2 ماه پیش / 6

این زن نوزاد ش را درسرویس بهداشتی فرودگاه قطر به دنیا آورده و در سطل زباله رها کرد تا بمیرد که ماموران پس از پیدا کردن نوزاد او را تحویل سازمان حمایت از کودکان دادند. به گفته پلیس فرودگاه ماموران فرودگاه مجبور شدند برای پیدا کردن مادر کودک 18 زن از جمله 13 زن استرالیایی را بازرسی کرده و در نهایت مادر قاتل را که یک مهاجر آسیایی بوده شناسایی و بازداشت کنند. شناسایی مادری که 2 نوزادش را در سطل زباله انداخت + عکس در پی بازداشت متهم و اعتراف از او مشخص شد که مادر بی رحم برای رهایی از شر فرزند ناخواسته اش نوزاد را در توالت به دنیا آورده و در سطل زباله رها کرده تا بمیرد. گفتنی است که این زن با توجه به توطئه ب ی رحمانه قتل فرزندش با 15 سال زندان روبرو خواهد بود