(بسیارمهم) حسن عباسی: قول حسن روحانی به جک استراو در سال 1383... !!!

(بسیارمهم) حسن عباسی: قول حسن روحانی به جک استراو در سال 1383... !!!

(بسیارمهم) حسن عباسی: قول حسن روحانی به جک استراو در سال 1383... !!!

22 روز پیش / 4

سخنان بسیار تأمل برانگیز استاد حسن عباسی، پیرامون مخالفت لیبرال ها با پیشرفت ایران؛ تقدیم به شما. ((به نیّت سلامتی و تعجیل در فرج پدرمان، آقا امام زمان (عج)، *تعدادی صلوات* عنایت فرمایید.))