Gacha Club//Osim's voice

Gacha Club//Osim's voice

Gacha Club//Osim's voice

26 روز پیش / 5

اینم صدای اوسیمه =) اگه نفهمیدی:شیکی ها جسد هایی هستن که توسط خدا رها شدن و به جهان بعد مرگ نرفتن مقاله های این نویسنده هم درمورد کسی عه که توسط خدا ترد شده ولی خبر نداره میلی یه شیکی عه و این یه مکالمه ساده بین میلی و مورویی سان «نویسنده مقاله» هست و اینکه این مال قبل از پیدا شدن اوهنو عه و میلی واقعا تنها بود;-;اون اخر هم که گفت اما امروز یه خورده شبیه منظورش اینه توسط خدا رها شدی برچسب بخون♡