کدام فرقه ی اسلام ولایت را قبول ندارد؟

کدام فرقه ی اسلام ولایت را قبول ندارد؟

کدام فرقه ی اسلام ولایت را قبول ندارد؟

22 روز پیش / 4

حجت الاسلام سیفایی معتقد است که معنای صحیح ولایت، آن ولایتی است که قابلیت گسترش در پهنای امت اسلامی را داشته باشد.