نجات جان نگهبان شیفت شب توسط یک کارتن خواب

نجات جان نگهبان شیفت شب توسط یک کارتن خواب

نجات جان نگهبان شیفت شب توسط یک کارتن خواب

1 ماه پیش / 6

نگهبان شیفت شب یک قهوه خانه در شمال هند، در زمان شیفت خود خوابش برد. در همین حین، مردی که گفته می‌شد تعادل روحی ندارد، بالش او را به آتش کشید. در نهایت این نگهبان با کمک فردی کارتن خواب از حریق نجات پیدا کرد.