چرا شیراز مرغ ندارد؟

چرا شیراز مرغ ندارد؟

چرا شیراز مرغ ندارد؟

9 روز پیش / 4

این روزها شاهد قحطی مرغ و صف کشیدن مردم برای خرید این کالای مهم هستیم... رفتیم پای سخنان یکی از مرغداران نشستیم تا پیرامون دلایل قحطی مرغ در بازار برایمان صحبت کنند...