شاهکار تازه ای از روح الله زم, مدیر آمدنیوز!

شاهکار تازه ای از روح الله زم, مدیر آمدنیوز!

شاهکار تازه ای از روح الله زم, مدیر آمدنیوز!

1 سال پیش / 7

آخه احمق.....راهپیمایی روز قدس همیشه در ماه مبارک رمضان است. حداقل دروغ گفتن را هم خوب بلد نیستید! _____نکته بعدی آب نبات قیچی چیه؟!