اُتیسم(اوتیسم)؛ ویژگی متفاوت انسانی

اُتیسم(اوتیسم)؛ ویژگی متفاوت انسانی

اُتیسم(اوتیسم)؛ ویژگی متفاوت انسانی

17 روز پیش / 6

انسان‌ها با ویژگی‌های مختلف پا به این جهان می‌گذارند، برخی رنگین پوست هستند، عده‌ای کوتاه‌قامت و عده‌ای دیگر بلندقامت اند و سطح تعاملات اجتماعی از یک فرد با فردی دیگر متفاوت است. این ویژگی‌ها تفاوت ما انسان‌ها را می‌سازد و در این میان عده‌ای هستند که ویژگی‌های خاصشان، آن‌ها را بیشتر، از دیگران متفاوت می‌کند هرچند که شاید در نگاه اول، با سایرین تفاوتی از لحاظ ظاهری نداشته باشند. اُتیسم (اوتیسم) ، ویژگی خاص این افراد است. متن: علی یگانه نسب / گوینده: مانیا مردانی / تدوینگر: کیان افتخاری