دیرین دیرین - وان

دیرین دیرین - وان

دیرین دیرین - وان

20 روز پیش / 8

هشدار! این قسمت‌مون صحنه‌دار است، پس حتما ببینید! راستی! نصیحت هر قسمت رو در صفحه اینستاگرام دیرین‌دیرین بگین و به قید قرعه برنده‌ی یک کارت هدیه‌ی دویست‌ هزار تومنی بشین! نظرات شما instagram.com/dirindirincartoon