استاد رائفی پور « اگر از اسرائیل انتقام نگیریم ترورها ادامه پیدا می کند »

استاد رائفی پور « اگر از اسرائیل انتقام نگیریم ترورها ادامه پیدا می کند »

استاد رائفی پور « اگر از اسرائیل انتقام نگیریم ترورها ادامه پیدا می کند »

1 ماه پیش / 15

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع « تحولات سیاسی بعد از شهادت شهید فخری زاده » را در لینک || https://www.aparat.com/v/3S8n4 || ببینید.