خوب بد زشت: اساسینز کرید والهالا

خوب بد زشت: اساسینز کرید والهالا

خوب بد زشت: اساسینز کرید والهالا

2 ماه پیش / 12

چند سالی میشه که خیلی از طرفدارهای سری اساسینز کرید از دور شدن بازی از اصل و ریشه هاش شکایت دارن. اما والهالا با وعده برگردوندن المان های قدیمی منتشر شده. تو این سری ویدیو جدید در مورد اساسینز کرید والهالا صحبت می کنیم اینکه خرید و تجربه اش توصیه میشه یا نه.