کارتون طنز مسخره‌شدن صلاح توسط هازارد از ته دل! (زیرنویس فارسی)

کارتون طنز مسخره‌شدن صلاح توسط هازارد از ته دل! (زیرنویس فارسی)

کارتون طنز مسخره‌شدن صلاح توسط هازارد از ته دل! (زیرنویس فارسی)

16 روز پیش / 4

ادن هازارد در زمان حضور در چلسی بسیار روی فرم بود و همواره دچار مصدومیت نمی‌شد، به طوری که حتی بازی او از محمد صلاح هم بهتر بود و در این کارتون بامزه او را از ته دل مسخره می‌کند! ترجمه و زیرنویس: زهرا افشار اومپا لومپا: 01:01