چه کسانی باهنر مخالفند؟؟؟

چه کسانی باهنر مخالفند؟؟؟

چه کسانی باهنر مخالفند؟؟؟

1 ماه پیش / 8

این جمله از کیست؟هنرمندان قبل از انقلاب نماز هم بخوانند قبول نیست