چرا نباید ایران برای دفاع از خود موشک بالستیک داشته باشد؟!

چرا نباید ایران برای دفاع از خود موشک بالستیک داشته باشد؟!

چرا نباید ایران برای دفاع از خود موشک بالستیک داشته باشد؟!

13 روز پیش / 3

کارشناس لبنانی: در منطقه‌ای که چند کشور و رژیم سلاح هسته‌ای دارند چرا نباید ایران برای دفاع از خود موشک بالستیک داشته باشد؟!