آهنگ قدیمی

آهنگ قدیمی

آهنگ قدیمی

1 ماه پیش / 15

این آهنگ سینگل ترک هست و جزو آلبوم جنگ نیست و این دیس اصلی نیست و یک دست گرمی هست