دیرین دیرین - خفت گیری

دیرین دیرین - خفت گیری

دیرین دیرین - خفت گیری

17 روز پیش / 10

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید این قسمت طرف صحبت‌مون با خفت‌گیرهای عزیزه. شما که ضرر می‌رسونیدک، دست‌کم نحوه‌ی فاصله‌ی اجتماعی رو از این آیتم یاد بگیرید. #فاصله_گذاری_اجتماعی