سیزده۱۴۰۰ | از تکرار تکثر در اصولگرایان تا جنجال‌ حول یک نام در پایگاه اصلاحات

سیزده۱۴۰۰ | از تکرار تکثر در اصولگرایان تا جنجال‌ حول یک نام در پایگاه اصلاحات

سیزده۱۴۰۰ | از تکرار تکثر در اصولگرایان تا جنجال‌ حول یک نام در پایگاه اصلاحات

1 ماه پیش / 7

‌«سیزده۱۴۰۰» مجله خبری گروه سیاسی تسنیم است که به صورت هفتگی آخرین اخبار درباره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ را مرور می‌کند.