دیرین دیرین - تاکسی

دیرین دیرین - تاکسی

دیرین دیرین - تاکسی

19 روز پیش / 6

مردم کرونا خیلی خیلی جدی‌ است فاصله‌گذاری اجتماعی رو رعایت کنید این آیتم را ببینید تا باورتان شود که در تاکسی هم می‌شود فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کرد #فاصله_گذاری_اجتماعی