ماهی شهری خط‌نارنجی: Lethrinus obsoletus

ماهی شهری خط‌نارنجی: Lethrinus obsoletus

ماهی شهری خط‌نارنجی: Lethrinus obsoletus

24 روز پیش / 2

ماهی شهری خط‌نارنجی (Lethrinus obsoletus )، از شهری‌ماهیان جنوب ایران است. حداکثر طول این ماهی به 60 سانتیمتر می‌رسد و 14 سال عمر می‌کند. حداکثر در عمق 30 متری مشاهده شده و نزدیک مرجان‌ها و رویش‌های گیاهی زندگی می‌کند. ممکن است زندگی تنها یا گروهی داشته باشد. غذای اصلی این ماهی، از نرمتنان، سخت‌پوستان، خارپوستان و... تامین می‌گردد. ارزش صید صنعتی اندکی دارد. اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Lethrinus-obsoletus.html