ماهی تفنگچی سوئز: Caesio suevica

ماهی تفنگچی سوئز: Caesio suevica

ماهی تفنگچی سوئز: Caesio suevica

11 روز پیش / 7

ماهی تفنگچی سوئز (Caesio suevica)، از تفنگچی‌ماهیان آب‌های گرمسیری و مرجانی سواحل تا عمق 25 متری است. این ماهی در بعضی منابع (عوفی، 1394) در فهرست ماهیان ایران ذکر شده است. یک گونهء پلانکتون‌خوار است و از جانورانی شبیه عروس دریایی تغذیه می‌کند.حداکثر طول این ماهی 35 سانتیمتر است و در گله‌های عظیم (مثل داخل فیلم) زندگی می‌کند، با اینحال بجز در اردن، چندان صید تجاری ندارد.اطلاعات بیشتر:http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Caesio-suevica.html