کره ای بی فرهنگ!

کره ای بی فرهنگ!

کره ای بی فرهنگ!

7 سال پیش / 3

پرتاب بطری از کره ای ها به سمت بازکنان ایرانی بعد باخت تو خونه خودشون کلیپ های بیشتر در RONALDO.BLOGFA.COM