کشف جسد سالم یک دختر نوجوان بعد از ۵۰۰ سال

کشف جسد سالم یک دختر نوجوان بعد از ۵۰۰ سال

کشف جسد سالم یک دختر نوجوان بعد از ۵۰۰ سال

19 روز پیش / 5

خوانیتا لا دونچلا دختری نوجوان است که یخ زده یافت شد. شگفت آورترین چیز این است که او ۵۰۰ سال پیش یخ زده است. امپراتوری اینکا (۱۴۳۸ - ۱۵۳۳) یک امپراتوری از مردم بومی (سرخ‌پوست) در آمریکای جنوبی بود.طبق تحقیقات دانشمندان، این دختر اینکایی حدود ۵۰۰ سال پیش طی یک مراسم مهم، پس از مصرف منظم مواد مخدر و الکل (احتمالا برای کاهش دردِ حاصل از نبود اکسیژن) قربانی شده است.او را در آرژانتین ، در ارتفاعات بالای آتشفشان Llullaillaco ، همراه با اجساد کودکان دیگر در مکانی که به نظر می رسد قربانی یک تمدن باستان است، پیدا کردند.او حدوداً 500 سال پیش، در کوه های آند، به نام Maiden، به عنوان قربانی انسانی برای خدایان قربانی شده است. دانشمندان نتیجه گرفتند که او و بقیه بچه ها در کوه رها شدند و از سرما مردند