واکنش احمدی نژاد به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا

واکنش احمدی نژاد به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا

واکنش احمدی نژاد به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا

13 روز پیش / 6

واکنش احمدی نژاد به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا