مینی تاک با لوریس چکناواریان

مینی تاک با لوریس چکناواریان

مینی تاک با لوریس چکناواریان

1 ماه پیش / 5

اولین مینی‌تاک «موسیقی ما» اختصاص به گپ و گفتی کوتاه با «لوریس چکناواریان» دارد، آهنگ‌سازی بزرگ با قطعاتِ ماندگار بسیار که در کنارش همواره نگاهِ خاصش به زندگی است که هر گفت‌گویی با او را دل‌پذیر کرده است؛ به‌خصوص آن‌وقتی که از عشق می‌گوید و زندگی.