کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان 1400

کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان 1400

کلیپ تبریک میلاد امام زمان و نیمه شعبان 1400

24 روز پیش / 4

ای مژده دیدار تو چون عید مبارک ...فردوس به چشمی که تو را دید مبارک سال 1400 سال امام زمان است با دو عید نیمه شعبان ، چه تقارن با معنایی! که این عدد 14 را خدا به مقدم معصوم چهاردهم پاگشا می کند! و قرن نوی هجری خورشیدی درست بعد از نیمه شعبانِ دوم آغاز خواهد شد در عید نوروز 1401 ... می دانید یعنی چه؟ یعنی یک سال وقت داریم که زندگی خود را و جهان اطراف خود را برای ظهور امام زمان آماده تر کنیم این دروازه زمان می تواند که ان شاءالله درِ ورود به عصر ظهور امام زمان باشد ... ما باید به زمان ِ ظهور «هجرت» کنیم! برای این کار مهم هم باید دعا کنیم و هم باید عمل کنیم یعنی قلب خود و جهان اطراف خود را برای ظهور امام زمان آماده تر کنیم! برای ظهور امام زمان اول ما باید ظهور کنیم!با توکل به خدای بزرگ که دست ما را در دست غیبی امام زمان می گذارد و امام زمان از درون قلب، به ما فرمان می دهد که چگونه در این راه نزدیک و روشن قدم برداریم ... ان شاءالله مسیر رسیدن به ظهور امام زمان بسیار روشن و نزدیک است و البته باریک مثل پل صراط ! که به بهشت ختم می شود ... امام زمان بهشت را به روی زمین می آورد ... به زودی ان شاءالله