شقاق مقعد و بواسیر

شقاق مقعد و بواسیر

شقاق مقعد و بواسیر

1 ماه پیش / 4

️شقاق مقعد چیست؟ خارش های ناحیه مقعد ناشی از چیست؟ بواسیر چیست؟ ️راه های درمان شقاق مقعد چیست؟ ️آیا جراحی شقاق مقعد خطرناک است؟ خونریزی مقعد ناشی از چیست؟