دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۳۱ - یخچال

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۳۱ - یخچال

دنیای شگفت‌ انگیز گامبال - فصل ۶ قسمت ۳۱ - یخچال

11 روز پیش / 8

نیکل تصمیم گرفته است که اکنون زمان آن رسیده تا یخچال خانواده اش را دور بیندازد. اما با ریچارد به مشکل می خورد و...